รถราชการ

รถกึ่งพ่วงชานต่ำบรรทุก (เฉพาะกิจ)

รุ่น : PS3-SLBL1250MEA
ความกว้าง : 2,500 mm.
ความยาว : 12,500 mm.
ยืดความยาว : ไม่น้อยกว่า 18,000 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงชานต่ำบรรทุก (เฉพาะกิจ)

AIRPORT SWEEPER PA-AS 10

รุ่น : PA-AS 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIRPORT SWEEPER PA-AS 10

รถกึ่งพ่วงชานต่ำบรรทุก (เฉพาะกิจ)

รุ่น : PS3-SLBL1250MEA
ความกว้าง : 2,500 mm.
ความยาว : 12,500 mm.
ยืดความยาว : ไม่น้อยกว่า 18,000 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงชานต่ำบรรทุก (เฉพาะกิจ)

AIRPORT SWEEPER PA-AS 10

รุ่น : PA-AS 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIRPORT SWEEPER PA-AS 10