รถกระบะบรรทุก

กระบะบนหัวรถ

รุ่น : HB-620
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 6,200 mm
ความสูง : 2,000 - 2,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบะบนหัวรถ

รถพ่วงกระบะบรรทุก

รุ่น : PF3-FB750
ความกว้าง : 2550 mm
ความยาว : 7,500 mm
ความสูง : 2,000 - 2,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงกระบะบรรทุก

กระบะบนหัวรถ

รุ่น : HB-620
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 6,200 mm
ความสูง : 2,000 - 2,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบะบนหัวรถ

รถพ่วงกระบะบรรทุก

รุ่น : PF3-FB750
ความกว้าง : 2550 mm
ความยาว : 7,500 mm
ความสูง : 2,000 - 2,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงกระบะบรรทุก