รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รุ่น : HD - 420
ความกว้าง : 2,200 mm
ความยาว : 4,310 mm
ความสูง : 600 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400
ความยาวใน : 3,800, 4,000 mm.
ความกว้างใน : 2080 mm.
ความสูงกระบะ : 600 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รุ่น : HD - 420
ความกว้าง : 2,200 mm
ความยาว : 4,310 mm
ความสูง : 600 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400
ความยาวใน : 3,800, 4,000 mm.
ความกว้างใน : 2080 mm.
ความสูงกระบะ : 600 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)