Facebook Addthis

รถกระบรรทุกยกเท (ดัมพ์)

รุ่น : PF3-FD650S

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง :
2550 mm.
ความยาว :
6650 mm.
ความสูง :
1,100,1,300,1,500,1,700,2,000,2,200 mm.

ลักษณะการใช้งาน

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สินค้าอุปโภคบริโภค
 


รถประเภทนี้จะมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งาน  
เช่น ตะแกรงโรงสี รางชักท้าย เป็นต้น