Facebook Addthis

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาวใน :
3,800, 4,000 mm.
ความกว้างใน :
2080 mm.
ความสูงกระบะ :
600 mm.
ความกว้างนอก :
2,200 mm.
ความยาวนอก :
3910, 4110 mm.

ลักษณะการใช้งาน

มีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้สำหรับยกเทสินค้าด้านท้ายของตัวรรถ
ใช้สำหรับการบรรทุกหิน ดิน ทราย ปูน อิฐ เป็นต้น

•  แผงท้าย 2  Step รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายและเพิ่มเหล็กรางชักท้าย
•  กระบอกไฮดรอลิค มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
•  พ่นทรายก่อนสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิม สีติดทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน
•  ไซร์การ์ด  ออกแบบติดตั้งไซร์การ์ดด้านข้าง เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
•  รูปแบบไฟ LED  เทคโนโลยีส่องสว่างใหม่ ให้ความสว่างสูง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
•  รับประกันคุณภาพโครงสร้างถึง 2 ปีเต็ม 

 

กระบะบรรทุกสินค้าโดยมีการยกเทสินค้าด้านท้ายของตัวรถ
เหมาะสำหรับการใช้งานที่เขตชุมชนที่เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก